Welkom bij justElectronics! Your world of Magento Extensions and Magento Themes.

Klantenservice

Verzending
Bestellingen worden verzonden met TNT post.
justElectronics.nl hanteert 2 verzendmethoden:
  • Brievenbuspost tot 200 gram waarbij de verzendkosten berekend worden op basis van het gewicht.
  • Pakketpost waarbij het gewicht leidend is in de kosten hiervan. Pakketten worden ten alle tijden aangetekend verzonden.
Privacy
justElectronics.nl respecteerd uw privacy; Uw gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld.
Retouneren & vervangen
 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 5. Losse componenten en speciaal voor de consument bestelde artikelen kunnen niet worden geretouneerd.
Wanneer een product defect of beschadigd blijkt bij bezorging, zal dit product binnen een redelijke termijn door justElectronics worden vervangen met een gelijk of gelijkwaardig product. Wanneer dit niet mogelijk is, zal het aankoopbedrag worden teruggestort.
Betalen, Prijzen
justElectronics biedt 2 betaalmethoden aan:
  • Betaling via Paypal
  • Betaling via bankoverschrijving
Helaas is het op dit moment niet mogelijk om op een andere manier te betalen.
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 4. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan.
 5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.